Bestill

Vi ønsker ikke tomme hyller i butikk, og vi vil levere varene dere ønsker. For at vi skal få til det, vennligst fyll ut og send inn bestillingskjema «Bestilling av varer / ordering goods (NO/EN)».
Frist for bestilling av varer er 10 dager før levering/henting, men send det gjerne inn før.

Varene er oppgitt i KG eller STK.
Eksempel STK: Ønsker du en kasse med agurker, skriver du 14 STK, ønsker du 1 agurk, skriver du 1 STK.
Eksempel KG: Ønsker du en kasse med appelsiner skriver du 10 KG.

Om dere ønsker varer som ikke står i skjemaet, vennligst legg til linje og skriv inn manuelt.

Levering og betaling
Oppgi telefonnummer til kontaktperson som skal motta varene, dato, kl.slett og hvor varene skal leveres. For faktura, oppgi kundenummer.

Bestillingskjema sendes 10 dager før levering/henting til: proviant.svalbard@coop.no

Søknad om kreditt
Om dere ønsker å handle på kreditt/faktura, vennligst send inn vedlagt søknad og vi behandler søknaden fortløpende, og dere vil få et kundenummer.

Søknad om kreditt sendes til: faktura.svalbard@coop.no

Bestillingsvilkår
Våre vilkår for kredittkonto og bestilling av varer blir akseptert av kunde ved oppretting av kredittkonto.
Merk at prisene i skjemaet «Bestilling varer / ordering goods (NO/EN)» er veiledende og kan variere.
Avbestillinger senere enn 5 dager før levering vil faktureres 50% av totalbeløpet.

English

We do not want empty shelves in our store, and we want to deliver the goods you want. For us to achieve this, please fill out and submit enclosed order form “Bestilling av varer / ordering goods (NO/EN)”. The deadline for ordering goods is 10 days before delivery/pick up, but feel free to send it in before.

The goods are listed in KG or STK (pieces).
Example STK (pcs): If you want a box of cucumbers, you add 14 STK (pcs), if you want one cucumber, you add 1 STK (pcs).
Example KG: If you want a box of oranges, you add 10 KG.

If you want goods that are not listed in the form, please add a line, and enter manually.

Delivery and payment
We need the telephone number of the contact person who will receive the goods. Please inform us about date, time, and location for delivery. For invoice, add your customer number.

The form must be sent 10 days before delivery/pick up to:
proviant.svalbard@coop.no.

Business credit application
If you want to buy on credit/invoice, please send in enclosed application, and we will process the application, if approved you will receive a customer number.

Application for credit is sent to: faktura.svalbard@coop.no

Terms and conditions
Our terms and conditions for credit account and ordering of goods are approved by the customer when creating a credit account.
Note that the prices in the form «Bestilling varer / ordering goods (NO/EN)» are indicative and may vary.
Cancellations later than 5 days before delivery will be invoiced 50% of the total amount.

Skroll til toppen