Årsmøte Coop Svalbard SA 2023

Kjære medlem

Velkommen til årsmøte i Coop Svalbard SA – Svalbardbutikken, den 29.mars kl. 18:00 på Radisson hotell i Andresalen

Saksliste

 • Godkjenne medlemmenes fullmakter
 • Valg av møteleder, sekretær og to personer til å undertegne protokollen
 • Årsregnskap
  • Eventuell etterbetaling av kjøpeutbytte for 2022
  • Årsberetning
  • Revisjonsberetning
 • Delegring
 • Valg
 • Honorar/godtgjørelser

Saker som ønskes behandles må sendes til styret innen 21.mars 2023.

Husk å ta med ditt Coop Medlemskort for å kunne stemme

Vel møtt!

Innkalling Årsmelding og regnskap for 2022

Last ned Coop Svalbard sitt regnskapet for 2022 med årsmelding og innkalling til årsmøte.

Presentasjon Årsmøte 2023

Last ned Presentasjonen for Årsmøte 2023 her.

Rull til toppen